Make your own free website on Tripod.com

 

Message Archive

 

ی ی ی Message Archive ی .

Message Archive ی ی ی ی alert Mobile Messages ی ی ی .

ی ی ی offline ی ی ی ی ی pm ی ی ی ی ی offline ی ی pm , ی ی pm ی ی .

ی ی Ȑ Message Archive ی ی ی  یی ی ی ی ی ی یی ی ی Message Archive یی ی یی.

ی   :

ی ی Message Archive , ǐ ی ی ی ی ی Șی ID ی ID یی pm ی ی  pm .

 

ی Message Archive ی , Contact ی Message Archive .

ی ی ی ی  Message Archive ی , ی ی یϿ  یی .

  yes .

ی ی ی ی Message Archive ی 10 ǘ ی ی ی ( default setting ) یی ی .

ی ی یی ʐی ю .

ی Ok .

 

بازگشت به صفحه اصلی

 

ادامه در صفحه بعد